Anthony Davis ‘2015 All-Star’ Illustration

Anthony Davis '2015 All-Star' Illustration

New Orleans Pelicans 2015 all-star power forward Anthony Davis. Art by Karmo Ruusmaa.